هیئت فوتبال استان اصفهان

بازتاب مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال استان اصفهان در برنامه تلویزیونی ضربه آزاد