هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری دور رفت فینال لیگ برتر فوتسال کشور در شرایط خاص مدیریت کرونا پیگیری خواهد شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، آقاابراهیمی رئیس واحد روابط عمومی هیات فوتبال و مدیر رسانه ای مسابقات لیگ برتر فوتبال و فوتسال استان اصفهان گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در ورزش و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه، دور رفت مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور بین تیم های گیتی پسند اصفهان و مس سونگون ورزقان روز جمعه ۳۰ خرداد ماه راس ساعت ۱۸ در محل سالن پیروزی اصفهان با اعمال محدودیت های بهداشتی برگزار خواهد شد.
در این راستا، حضور تماشاگران در این دیدار ممنوع بوده و با پیگیری های هیات فوتبال استان اصفهان و باشگاه گیتی پسند این دیدار جذاب بصورت زنده از شبکه اصفهان پخش خواهد شد. لذا علاقمندان از حضور در محل برگزاری جلوگیری نموده و تنها از طریق گیرنده های تلویزیونی به پیگیری این دیدار بپردازند.
حضور عوامل خبری و اصحاب رسانه بصورت محدود و با تایید هیات فوتبال استان اصفهان پیگیری خواهد شد.
 کلیه خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه می بایست تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه مدارک خود را تحویل دبیر خانه هیات فوتبال استان اصفهان در محل سالن پیروزی نمایند.
 این مدارک شامل یک قطعه عکس پرسنلی، گواهی بهداشتی از هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان و همچنین معرفی نامه رسمی، معتبر و ممهور خبرگزاری مربوطه می باشد.
تاکید می گردد با توجه به اعمال محدودیت و تخصیص سهمیه ۸ نفر عکاس و ۸ نفر خبرنگار، گزینش متقاضیان راسا توسط هیات فوتبال استان اصفهان صورت گرفته و فعالین حوزه فوتسال و نمایندگان خبرگزاری های سراسری در اولویت خواهند بود.
در این راستا برای کلیه عوامل خبری مورد تایید هیات فوتبال استان کارت شناسایی مخصوص این دیدار صادر گردیده و تنها این افراد اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند داشت.
 کلیه تمهیدات بهداشتی و اجرایی با همکاری هیات فوتبال استان اصفهان، هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان و همچنین باشگاه گیتی پسند پیشبینی و پیگیری گردیده و این دیدار نخستین مسابقه رسمی حوزه فوتبال در استان اصفهان خواهد بود.