هیئت فوتبال استان اصفهان

گفت و گو با سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال : عبور از شرایط بحرانى با اتحاد و همدلى

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل ازسایت فدراسیون مهدى محمد نبى که پیش از این نیز به مدت هفت سال سابقه دبیرکلى فدراسیون فوتبال را داشته در نخستین مصاحبه پس از بازگشت به فدراسیون گفت:جا دارد ابتدا از حسن اعتماد سرپرست محترم و هیات رییسه فدراسیون تشکر کنم و همچنین به سرپرست سابق دبیرکلى آقاى شکورى خسته نباشید بگویم که همه تلاش خودشان را در این مدت براى تحقق اهداف فدراسیون به کار بستند. همچنین در این شرایط ویژه براى عموم هم وطنان عزیز آرزوى سلامتى دارم و امیدوارم ملت شریف ایران با عمل به توصیه هاى پزشکى ازاین بحران بى سابقه به سلامت عبور کند.

نبى با تشریح برنامه هاو اهداف مورد نظر در فدراسیون فوتبال افزود:بیش از صحبت کردن و حرف زدن باید به دنبال عمل گرایى براى خروج فوتبال از شرایط موجود باشیم. به اعتقاد من باید در کوتاه ترین زمان ممکن برنامه هاى اجرایى و عملیاتى فدراسیون را در چهار حوزه و در قالب یک طرح کوتاه مدت ویژه دنبال کنیم. ابتدا موضوع مهم اصلاح اساسنامه و برگزارى مجمع فوق العاده همچنین طى مراحل و تاییدیه هاى مورد نیاز در اولویت فعالیت ها قرار دارد. این اقدام باید با توجه به الزامات فیفا همینطور قوانین و مقررات کشور و مطالبات جامعه فوتبال به شکل دقیق و کارشناسى صورت پذیرد تا زمینه لازم براى برگزارى انتخابات فراهم شود.
سرپرست دبیرکلى فدراسیون در تشریح دومین بخش از برنامه کوتاه مدت عملیاتى گفت:حل مشکلات مالى فدراسیون به صورت اضطرارى و فورى اولویت دیگرى است که باید از طریق منابع مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. با توجه به تجربه حضور در جایگاه دبیرکلى فدراسیون معتقدم راه حل اجرایى و عملیاتى براى تامین منابع مورد نیاز و عبور از چالش هاى مالى فعلى وجود دارد و با تعامل و هم گرایى مى توانیم از تنگناى مالى موجود در این مقطع عبور کنیم.

نبى همچنین اضافه کرد:ساماندهى تیم هاى ملى همچنین رسیدگى به مشکلات این تیم ها از دیگر موضوعات و اولویت هایى است که در برنامه کوتاه مدت مورد توجه قرار دارد. روند سازمان دهى ، برنامه ریزى و اجراى برنامه هاى آماده سازى تیم ها باید پس از بحران کرونا به سرعت دنبال شود و با تمام قوا تیم هاى ملى را براى حضور در رویدادهاى پیش روى آماده کنیم. همچنبن لازم است در چهارمین بخش از برنامه کوتاه مدت تعامل نزدیک و سازنده با نهادهاى بالادستى داخلى و خارجى را به بهترین شکل و با در نظر گرفتن منافع ، اعتبار و جایگاه بین المللى فوتبال ایران دنبال کنیم.در این بین موضوع ترمیم و تقویت کمیته ها و دپارتمان هاى فدراسیون هم از اهمیت ویژه اى برخوردار است تا به وظایف و مسئولیت هاى خود در بهترین شرایط عمل کنند.

مهدى محمد نبى در پایان گفت:حل مشکلات فعلى فدراسیون فوتبال در گرو تعامل و همکارى همه جانبه کلیه دستگاههاى مسئول همچنین خانواده بزرگ فوتبال کشور است. اداره فوتبال بدون اتحاد، همدلى و همراهى فرد فرد خانواده فوتبال ممکن نیست.در این مقطع حساس و شرایط ویژه جایى براى اختلاف و جناح بندى هاى مختلف نیست بلکه لازم است در راستاى حفاظت از منافع و اعتبار فوتبال ایران متحد و همراه باشیم.