هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان. تیم فوتبال پادما یدک. لیگ منطقه‌ای نوجوانان