هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان ، تیم فوتسال زیر ۲۰ سال، علی صانعی