هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان ، تیم فوتبال سپاهان ، ژوزه مورایس