هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، نشست خبری پیش از بازی، تیم فوتبال سپاهان، تیم فوتبال نساجی