هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، نشست خبری پس از بازی، تیم فوتبال سپاهان ، ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، تیم فوتبال پیکان