هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، لیگ دسته سه، تیم فوتبال سپاهان ب