هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، لیگ برتر ۱۸ سال کشور، تیم فوتبال سپاهان