هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، فوتبال جام باشگاههای آسیا، تیم فوتبال سپاهان ، تیم فوتبال الاتحاد عربستان