هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، تیم ملی نوجوانان ایران، جام جهانی فوتبال