هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، تیم فوتبال پرسپولیس،تیم فوتبال ذوب‌آهن، کمیته انضباطی، جادوگری