هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری لیگ دسته ۳ فوتبال کشور « پارسه اصفهان – سنگ آهن یزد »