هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری لیگ دسته سه فوتبال کشور « آذر صنعت گلپایگان – سپاهان ایذه »