هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری جام نقش جهان ( متین مغناطیس – ون پارس )