هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری جام نقش جهان « ذوب آهن ب – ماهان نقش جهان »