هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری جام نقش جهان ( ذوب آهن ب – تاراز چادگان )