هیئت فوتبال استان اصفهان

مراسم یادبود مرحوم «حسن استکی»