هیئت فوتبال استان اصفهان

مراسم اختتامیه جام «شهید سلیمانی» شهرستان هرند