هیئت فوتبال استان اصفهان

شهرستان خوانسار

فوتبال خوانسار در سال ۱۳۹۸ | گفتگوی با سعید آدینه رئیس هیئت فوتبال شهرستان خوانسار

در روزهای ایام نوروز با روسای هیئت های فوتبال شهرستانهای استان گفتگوی دوستانه ای خواهیم داشت، که در ادامه نظر شما رو جلب میکنیم به گفتگوی ما با آقای سعید آدینه رئیس هئات فوتبال شهرستان خوانسار.

مشاهده خبر »