هیئت فوتبال استان اصفهان

مجمع عمومی سالانه هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان اصفهان امروز پنجشنبه ۲۱ تیرماه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، طهمورث حیدری مسئول امور استانهای فدراسیون، سید مهدی صدری سرپرست مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، ساکت عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، علی طاهری ریاست هیئت فوتیال استان  و اعضا مجمع در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در این مجمع عملکرد مالی هیئت فوتبال برای اعضای ارائه و  مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

در ادامه عملکرد هیئت فوتبال استان اصفهان در طی دو سال گذشته به صورت گزارش تصویری برای اعضا پخش شد.

همچنین ضرورت احداث ساختمان اداری هیئت فوتبال استان اصفهان نیز مورد تصویب اعضا مجمع قرار گرفت.

یکی از موارد مطرح شده در این مجمع بحث انتخاب نایب رئیس هیئت فوتبال بود که در پایان زهرا سرجویی به عنوان نائب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان انتخاب شد.