هیئت فوتبال استان اصفهان

«سرجویی» به عنوان نائب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان اصفهان انتخاب شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، ظهر امروز زهرا سرجویی با کسب ۴۱ رأی مأخوذه از اعضا مجمع هیئت فوتبال استان اصفهان، به عنوان نائب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان اصفهان انتخاب شد.

سرجویی دارای مدرک دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی است و سالها به عنوان داور و ناظر داوری و همچنین مدرس دوره ی داوری درجه ۳و ۲ فوتبال فعال بوده است.