هیئت فوتبال استان اصفهان

در لیگ مناطق فوتسال نوجوانان؛ برد و باخت نمایندگان اصفهان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، دومین روز لیگ مناطق نوجوانان کشور در گروه هشتم به میزبانی یزد و گروه سوم مسابقات به میزبانی خمینی شهر برگزار شد و این نتایج بدست آمد:

گروه هشتم/ بافق – یزد

سپاهان نوین اصفهان ۱ – ۱ زیارت دشستان

 

منصوری شاد کاشان ۳ – ۱ فاضل ترابر گرمسار

 

گروه سوم/ خمینی شهر- اصفهان

 

بارمان خمینی شهر ۰ – ۴ درخشان نوین آراسته