هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور پرتعداد اصفهانی ها در همایش مدرسین فوتبال فدراسیون فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، همایش مدرسین آموزش گروه‌های C و D با هدف هم‌اندیشی، ارتقای سطح دانش، ارائه دستورالعمل‌های جدید و ضوابط مالی جدید، توسط کمیته آموزش فدراسیون فوتبال به مدت دو روز از عصر روز سه‌شنبه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

 

مژگان مدائم زاده، عبدالرضا رئیسی، احسان ادیبی، علی جهان مردی، حمید زراعتی، سجاد ابرقویی نژاد، هوتن نگاری و سعید جهانگیری اصفهانی از حاضر در این دوره بودند که نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای اصفهان در حوزه آموزش است.