هیئت فوتبال استان اصفهان

اولین جلسه ستاد رفع نواقص ورزشگاه‌های نقش جهان و فولادشهر برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، اولین جلسه ستاد رفع نواقص ورزشگاه‌های نقش جهان و فولادشهر با حضور سیدمهدی صدری سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، علی طاهری رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، داوود رفعتی نماینده سازمان لیگ، مهدی عارفیان رئیس کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان، نیما نکسیا مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن و نماینده باشگاه سپاهان در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

 

مهدی عارفیان، رئیس کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان در این خصوص گفت: در بحث استاندارد سازی و رفع نواقص ورزشگاه‌ها با تصمیم سازمان لیگ و ستاد رفع نواقص در استانها، ستادی به همین منظور تشکیل شده با ریاست مدیرکل ورزش و جوانان آن استان و دبیری رئیس هیئت فوتبال، نماینده سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها.

وی افزود: امروز با حضور داوود رفعتی نماینده سازمان لیگ فوتبال بازدید کاملی از دو باشگاه نقش جهان و فولادشهر داشتیم، تمامی ایرادات و نواقص نکته برداری شد و در جلسه ستاد مورد بررسی قرار گرفته و باشگاهها زمان بندی خود را برای رفع این نواقص اعلام کردند.

عارفیان در خصوص عمده ایرادات دو ورزشگاه گفت: کیفیت چمن نقش جهان ایراد اصلی وارد شده به این ورزشگاه است و چند مورد جزئی. در مورد ورزشگاه فولادشهر نیز مسیرهای رفت و آمد، بحث دسترسی پیش بینی برای حضور بانوان و سیستم آبیاری تحت فشار است.