هیئت فوتبال استان اصفهان

آزمون معرفی به کشور داوران فوتسال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان،آزمونهای تخصصی (تئوری و عملی)جهت معرفی داوران فوتسال(آقایان) به کشوردر سالن اندیشه هیات استان و مجموعه ورزشی بانک ملی برگزار شد.

این آزمون با حضور ۳۵ شرکت کننده از سطح استان برگزار و نفرات برتر جهت قضاوت در مسابقات کشوری به فدراسیون معرفی خواهند شد.