هیئت فوتبال استان اصفهان

آئین نامه مدارس فوتبال استان اصفهان (سال ۱۴۰۳)

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته جوانان، آئین نامه مدارس فوتبال در سال 1403 به شرح زیر می باشد:

آئین نامه مدارس فوتبال (سال 1403)

جهت رویت بر روی لینک موجود کلیک فرمایید