هیئت فوتبال استان اصفهان

اصفهان و نقش جهان در سوگ «شهید جمهور»

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در پی شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه مقامات و اعضا دوتیم سپاهان اصفهان و هوادار تهران پیش از شروع این دیدار به شهدای این سانحه ادای احترام کردند.

ریاست و اعضا هیئت فوتبال استان به همراه مدیر عامل و اعضا باشگاه سپاهان نیز در این مراسم حاضر بودند.