هیئت فوتبال استان اصفهان

لغو کلیه مسابقات در پی شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در پی شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه، برگزاری کلیه مسابقاتکشوری و استانی تا اعلام برنامه جدید لغو شد.