هیئت فوتبال استان اصفهان

دوره سطح ۳ داوری فوتبال در شهرستان هرند برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان هرند، مراسم اختتامیه کلاس داوری درجه ۳ به میزبانی این شهرستان برگزار شد. 

این دوره با تدریس ایرج نظری و ممتحنی احمد صالحی در طی چهار روز و با حضور ۲۲ شرکت کننده اجرا شد.

صالحی رئیس کمیته داوران، جعفری رئیس کمیته امورشهرستانها، اعضا کمیته داوران هیئت فوتبال استان و همچنین کبیری رئیس و دیگر اعضا هیئت فوتبال شهرستان هرند در مراسم اختتامیه این دوره حاضر بودند.