هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه کمیته مسابقات در خصوص سهمیه لیگ های مناطق فوتسال کشور

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته مسابقات به اطلاع کلیه موسسات وباشگاههای  فعال در رشته فوتسال درسطح استان اصفهان میرساند سهمیه های مربوط به لیگهای مناطق کشوردرکلیه رده های سنی به هیچ عنوان قابل انتقال واگذاری نمی باشد .

لذا قبل ازهرگونه  اقدام جهت خرید سهمیه  بادرنظرگرفتن این مساله اقدام نمایند .

خرید یاانتقال سهمیه ازسایراستانها به اصفهان نیز فقط وصرفا با موافقت واعلام کتبی هیئت فوتبال استان مبدا مربوطه امکانپذیر می باشد.