هیئت فوتبال استان اصفهان

۲+۱ داور و ناظر اصفهانی در لیگ برتر فوتسال و فوتبال بانوان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال و فوتسال بانوان باشگاههای کشور دپارتمان داور فدراسیون فوتبال دو داور و یک نماینده از اصفهان را جهت قضاوت و نظارت انتخاب کرد.