هیئت فوتبال استان اصفهان

تقویم برگزاری مسابقات لیگ های فوتبال استان تا پایان فصل

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته مسابقات تقویم برگزاری مسابقات لیگ های فوتبال استان تا پایان فصل به شرح زیر می باشد: