هیئت فوتبال استان اصفهان

وب سایت رسمی هیئت فوتبال استان به روزرسانی شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در راستای افزایش سطح کیفیت، وب سایت رسمی هیئت فوتبال استان به روزرسانی شد.
همچنین ضمن عرض پوزش به دلیل اختلالات به وجود آمده در طی چند روز گذشته از کلیه مخاطبان گرامی هم اکنون وب سایت رسمی هیئت فوتبال به نشانی  https://www.the-faisf.comدر اختیار عزیزان می باشد.