هیئت فوتبال استان اصفهان

خلاصه دیدار شاهین نطنز – پالایش نقت آبادان