هیئت فوتبال استان اصفهان

آغاز لیگ فوتسال نوجوانان استان اصفهان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، قطار لیک فوتسال نوجوانان دختر استان اصفهان از روز چهارشنبه با انجام دو دیدار به راه خواهد افتاد.
در لیگ امسال پنج تیم، دختران طوفان کوشک، ستارگان آکام اصفهان، سرخ پوشان برتر شاهین شهر،
درنیکاشایگان درچه، کیاسرخ هور نجف آباد حضور دارند.
برنامه هفته اول لیگ فوتسال نوجوانان استان اصفهان:
چهارشنبه چهارم بهمن ماه – ساعت  ۱۶:۳۰

دختران طوفان کوشک – کیاسرخ هور /سالن شهدا کوشک
سرخ پوشان برتر – ستارگان آکام / ساعت  ۱۵:۰۰
سالن تختی شاهین شهر