هیئت فوتبال استان اصفهان

فوتبالیست های نونهال اصفهانی در لیگ پا به توپ شدند

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، مسابقات لیگ فوتسال نونهالان استان اصفهان از فردا با حضور پنج تیم درنیکاشایگان درچه، دختران طوفان کوشک، دختران کوشک نوین، تنهامسیرنجف آباد، کیاسرخ هورنجف آباد آغاز می شود.

برنامه هفته اول لیگ نونهالان
سه شنبه سوم بهمن ماه – ساعت ۱۴:۳۰

درنیکا شایگان – کیاسرخ/ سالن مادر خمینی شهر

چهارشنبه چهارم بهمن ماه – ساعت ۱۵:۰۰

دختران طوفان نوین – تنها مسیر / سالن شهدا کوشک