هیئت فوتبال استان اصفهان

دو اصفهانی در کوبل داوران هفته سیزدهم سوپر لیگ

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال بانوان استان اصفهان،  دپارتمان داوری اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم سوپر لیگ فوتسال بانوان را اعلام کرد که بر اساس آن مریم ناصری و اعظم گلزاری در کوبل داوران این هفته دیده می شوند.

برنامه هفته سیزدهم سوپر لیگ فوتسال بانوان
دوشنبه 2 بهمن / ساعت 11

ملی حفاری ایران – شاهین نوین نطنز
لیلا ویسی – الهام مبارکی – نسیم کیانی مقدم – زینب عرب زاده
ناظر: آرزو فدایی

مس رفسنجان – رایزکو صفادشت
زری فتحی – مریم ناصری – فرزانه مهبودی – فاطمه منصوری
ناظر: لیلا معتمدی نیا

پالایش نفت آبادان – سایپا تهران
اعظم گلزاری – ربابه سادات رضوی – فریبا کعبی – کلثوم آوخی
ناظر: طاهره زنده بودی

نوا آمل – مهرعظام تهران
زهرا رحیمی – ملینا شفیع نژاد – سیده آذر موسوی – سمیه دهگاهی
ناظر: فرشته شجاعی