هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان فلاورجان منصوب شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، «احمدرضا قاسمی» به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان فلاورجان منصوب شد.