هیئت فوتبال استان اصفهان

تکمیل ظرفیت دوره بدنسازی فوتبال ایران

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، متقاضیان دوره مربیگری بدنسازی فوتبال ایران آقایان در صورت داشتن شرایط موجود می توانند نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

محل ثبت نام:
سامانه مدیریت الکترونیک هیئت فوتبال استان اصفهان http://www.smfisf.com
مدارک مورد نیاز:
1- اسکن مدارک شناسایی (کارت ملی – شناسنامه – مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ) -سوابق ورزشی – عکس پرسنلی – تکمیل و امضا فرم تعهد نامه )
2- داوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در یکی از رشته های فوتبال – فوتسال و فوتبال ساحلی خواهند بود و مجاز به تغییر رشته نمی باشند .
3- حداقل سن 20 سال تمام
4-(گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد برای متقاضیان انتخاب شده ضروری می باشد)
5- داشتن مدرک مربیگری D فوتبال
6- اولویت با افرادی است که مدرک تحصیلی (دانشگاهی مرتبط ) داشته باشند.