هیئت فوتبال استان اصفهان

سکوت یک دقیقه ای فوتبال استان اصفهان در پی «حادثه تروریستی کرمان»

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، مسابقات فوتبال روز جمعه ۱۵ دی ماه استان اصفهان، در پی حادثه تروریستی کرمان با یک دقیقه سکوت آغاز شد.
ورزشکاران استان، ضمن محکومیت این اقدام غیر انسانی با خانواده های شهدا این حادثه دلخراش اعلام همبستگی کردند.