هیئت فوتبال استان اصفهان

آرا کمیته انضباطی درباره دیدار تیم گیتی پسند _ مس سونگون ورزقان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، کمیته انضباطی فدراسیون آرا صادره در خصوص بازی دو تیم فوتسال گیتی پسند و مس سونگون ورزقان را اعلام کرد:
– تیم گیتی پسند به دلیل سو رفتار تیمی اخطار و تخلفات تماشاگران منتسب به اقدام به پرتاب بطری آب به زمین که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد مبلغ 600 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
– اسماعیل تقی پور، سرمربی مس سونگون به دلیل بد رفتاری برابر داور به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
– علی هاشمی و اسکندری، عوامل تیم مس سونگون به دلیل بد رفتاری برابر داور هر کدام به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
– مهدی مرشدی، مدیر مس سونگون به دلیل رفتار غیرورزشی مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
– تیم مس سونگون به دلیل تخلفات تماشاگران منتسب و فحاشی به تیم مقابل پرتاب بطری آب و سو رفتار تیمی ناشای از 5 اخطار مبلغ 600 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
– مهدی رستمی، بازیکن مس سونگون به دلیل بدرفتاری نسبت به تیم مقابل به یک جلسه محرومیت که برای مدت شش ماه از تاریخ صدور این رای معلق می گردد.