هیئت فوتبال استان اصفهان

با حضور رئیس فدراسیون فوتبال کارگاه آموزشی مدیران مسابقات استانها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران،این کارگاه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال،سهیل مهدی مدیر مسابقات سازمان لیگ،حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ،دکتر زهر هراتیان مدیر پزشکی سازمان لیگ، امیرحسین روشنک،مسئول ناظران لیگ برتر،مهرداد شفیعی مسئول لیگ ساحلی،مهدی کرامتی مسئول انفورماتیک،منیژه اکبریان و حسن حیدری از اعضای کمیته مسابقات و روابط‌عمومی حضور داشتند.

در بخش اول این کارگاه رئیس فدراسیون فوتبال بر ضرورت توجه بیشتر ناظران در مسابقات لیگ برتر تاکید کرد.تاج گفت:ما به کمک شما هر هفته اتفاق مهمی را رقم می زنیم و نزدیک به یک میلیون نفر در کل کشور را به داخل ورزشگاه می‌بریم که شامل مسابقات رده های مختلف می شود.هیچ رویدادی در کشور این گونه نیست و کار مهمی است .

در ادامه نمایندگان هیات ها مشکلات خود را با رئیس فدراسیون فوتبال در میان گذاشتند.سپس کارگاه آموزشی آغاز شد و اعضای کمیته مسابقات در مورد الزمات برگزاری مسابقات در بخش های مختلف توضیحاتی را برای حاضرین بیان کردند.در بخش دوم این کارگاه نیز مدیر ایفمارک در بخش پزشکی در مورد الزامات پزشکی در زمان برگزاری مسابقه توضیحاتی را برای حاضرین ارائه داد.