هیئت فوتبال استان اصفهان

کارگاه تئوری و عملی مدیران اجرایی فوتبال استان برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، روز دوم کارگاه دانش افزایی مدیران اجرایی فوتبال استان اصفهان، صبح امروز با تدریس سهیل مهدی در محل ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
در روز دوم کلیه قوانین برگزاری مسابقات فوتبال برای مدیران اجرایی تشریح شد.
همچنین در کارگاه عملی مدیران اجرایی با چالش ها برگزاری مسابقات آشنا شدند.
علی طاهری، ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان نیز با حضور در ورزشگاه نقش جهان از نزدیک نظاره گر این دوره بود.