هیئت فوتبال استان اصفهان

موفقیت داوران فوتبال بانوی اصفهان در آزمون پیش فصل فدراسیون فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، داوران اصفهانی دعوت شده به سمینار پیش فصل مسابقات فوتبال بانوان با موفقیت آزمون های عملی و تئوری فدراسیون را پشت سر گذاشتند.

آزمون پیش فصل داوران فوتبال بانوان کشور ۱۶ لغایت ۱۸ آبان ماه در تهران برگزار شد و ۵ داور بانوی اصفهانی در این آزمون حاضر بودند.