هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور پرشور گلپایگانی ها در اولین تجربه میزبانی لیگ های فوتبال بزرگسالان کشوری