هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان آران و بیدگل معرفی شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان «ابولقاسم معینی» به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان آران و بیدگل منصوب شد.