هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال شهرستان اصفهان میزبان دوره مربیگری سطح D فوتبال ایران

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، دوره مربیگری سطح D فوتبال ایران به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان در حال برگزاری است.

این دوره با حضور ۲۴ شرکت کننده، با تدریس عبدالرضا رئیسی و کمک مدرسی احسان ادیبی برگزار می شود.