هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش ویدئویی از مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ های پایه ۱۴۰۲ و مصاحبه با رئیس کمیته مسابقات